3D Virtuális Kincstár

Cégünk azzal az elsődleges céllal jött létre, hogy egy új, innovatív technológia bevonásával - 3D digitális hologramnyomtatás segítségével - egyedülálló, komplex szolgáltatás keretében 

  • új, modern formában bővítse a történelmi- kulturális, nemzeti, valamint régészeti örökségünk kapcsán rendelkezésre álló digitális adatbázist;

  • támogassa a filmgyártásban résztvevő szereplőket;

  • segítse, gyorsítsa a régészeti kutatók területfeltárási munkálatait;

  • modernizálja a régészeti dokumentáció mára elavult, olykor körülményes folyamatait;

  • illetőleg bővítse a régészeti témájú kiállítások interaktív palettáját egyedi látvány-adat kombinációk létrehozásával.

Ennek eredményeként egy forradalmian új, adattárolási és megjelenítési  módszert dolgoztunk ki, melynek során nagy kapacitású lézerszkenner, valamint drón segítségével könnyedén megörökíthetjük, eltárolhatjuk és 3D digitális hologram formájában kinyomtathatjuk az összes jelentős és kiemelkedő történelmi, kulturális emlékhelyet, valamint régészeti lelőhelyet.

Ezzel nemcsak a kutatók munkáját könnyítjük meg, hanem olyan időtálló, vizualizálható dokumentációs anyagot, adatbázist is generálunk, mely mind kutatási, mind turisztikai, mind pedig oktatási célokra is felhasználható úgy a hazai, mint a nemzetközi színtéren. 

Szolgáltatásunk lehetővé teszi

- a kulturális-turisztikai szektor eszközrendszerének bővítését egyedülálló régészeti, történelmi adatkombinációk, eddig nem látott összefüggések high-tech, vizuális megjelenítésével, költséghatékony módon.

- a manapság tapasztalt radikális urbanizáció következtében szükségszerűen betemetésre kerülő ásatási területekről, felbecsülhetetlen értékű leletanyagokról még betemetés, megsemmisítés előtt holografikus dokumentációt készítsen és jelenítsen meg.

- ásatási feltárások helyének kihasználását anélkül, hogy az ott szerzett rendkívüli jelentőségű leletek és ismeretanyagok teljes egészében kárba vesznének.

- a régészeti eljárás-gyakorlat modernizálását, és az ásatási terepmunkák során, a régészeti rajzolók munkájának részben vagy egészben történő kiváltását, ennek következtében a tervezett vagy eseti feltárások időtartamának jelentős csökkenését.

Szolgáltatásunk üzleti hasznosíthatósága

- Felbecsülhetetlen értékű, holografikusan felhasználható digitális 3D adatbázist hoz létre a hazai és nemzetközi kultúra, történelem kiemelt fontosságú emlékelyeiről.

- Részben vagy egészben kiválthatja a régész-rajzolói munkát és feleslegessé teszi az ásatási helyszín betemetését megelőző - régészek és beruházók közötti - jogi huzavonát, pereskedést azáltal, hogy a régészek számára megnyugtató, könnyen vizualizálható, hordozható formában konzerválja a feltárt helyszíneket, az ott megtalált leletekkel – azok egymáshoz viszonyított elhelyezkedésével – együtt.

- Színes, digitális, háromdimenziós hologramképek új megvilágításba helyezhetnek történelmi összefüggéseket kortörténeti leletek párhuzamba állításával.